Tegen geweld op school: oplossingen die in het buitenland werken

In oktober jl. Werd de video van een leraar die met een nepwapen werd bedreigd door een middelbare scholier, gegrepen door het publiek. Een incident dat verre van een op zichzelf staand geval is. Op sociale netwerken (#PasDeVague) wordt de stem van veel leraren vrijgegeven. Jostling, bedreigingen, slagen, beledigingen ..., ze verbeelden een ijskoude realiteit en klagen de vaak oorverdovende stilte van hun hiërarchie af. Sindsdien heeft het ministerie van Onderwijs een onderzoek naar "slachtofferschap" onder leraren opgezet om een ​​nationale inventaris van de aanvallen op hen op te stellen. Volgens de laatste beschikbare cijfers * wordt 12% van het onderwijzend personeel bedreigd of beledigd in de uitoefening van zijn beroep. Het ministerie zal ook een actieplan presenteren met verschillende concrete maatregelen om geweld op scholen te bestrijden. Onder hen moeten sommige worden geïnspireerd door systemen ** die in het buitenland zijn geïmplementeerd. * Insee Première, 2014; Met dank aan Benjamin Moignard, docent onderwijswetenschappen en co-auteur bij Eric Debardieux van "The Impasse of Punishment at School" (A.Colin)

Leven goed samen in Quebec

Vanaf de kleuterschool zijn educatieve activiteiten gericht op het ontwikkelen van de gezelligheid van kinderen, hun vermogen om in contact met anderen te leven en goed te integreren in school. Leuke oefeningen, rollenspellen, verhalen vertellen, ze leren bloeien binnen een groep. Op de middelbare en middelbare school nemen studenten deel aan het schoolbestuur, schrijven ze een "jaarboek" waarin hun projecten en verplichtingen worden belicht, stellen ze een charter op met hun rechten en plichten. Een kalm klimaat dat spanningen voorkomt, uitval beperkt en ziekteverzuim.

Mediators voor studenten in België

Bemiddeling tussen studenten helpt conflictsituaties beter te beheren. Deze vrijwillige 'bemiddelaars' hebben binnen de klassen een opleiding gevolgd om anderen beter te leren kennen, te anticiperen op mogelijke conflicten, de dialoog aan te moedigen en niet-gewelddadige oplossingen voor te stellen. Een drukte in de speeltuin, een klassenargument kan snel escaleren. Zonder het oordeel van volwassenen, maar vooral met de woorden en codes van jongeren, slagen deze bemiddelaars erin spanningen op te heffen.


Je emoties beheren in Zwitserland

Hoe ga je om met de uitdagingen en eisen van het leven dat hen opent? Zodat studenten alle sleutels hebben om te bloeien, later op volwassen leeftijd, biedt Zwitserland, in het schoolcurriculum, een "programma om persoonlijke en sociale vaardigheden te bevorderen". Vanaf de basisschool leren studenten op dezelfde manier als vakken in het algemeen onderwijs hun emoties te beheersen, hun gevoelens te uiten, zich constructief op te stellen.

Rollenspellen in Finland

Sinds 2009 bestrijdt het KiVa-programma geweld tussen studenten. Vanaf de kleuterschool leren ze zichzelf in de schoenen van het slachtoffer, de agressor en de getuige te plaatsen. Het doel? Ontwikkel empathie, verantwoordelijk gedrag en moedig rapportage aan volwassenen aan. Wanneer een aanval wordt gemeld, beginnen de leraren onmiddellijk een dialoog: er wordt naar het slachtoffer geluisterd en de agressor wordt geconfronteerd met het woord van de volwassene. Korte films en videogames informeren kinderen ook over dit onderwerp. 85% van de gevallen van intimidatie werd opgelost dankzij KiVa.

Ervaren leraren op moeilijke scholen in Groot-Brittannië

De meest ervaren leraren en schoolleiders worden systematisch aangesteld op de moeilijkste scholen. De onderwijsteams blijven op hun plaats voor de lange termijn om hun werk en hun samenhang te bevorderen. Zeer ervaren, deze professionals zijn in wezen de meest gekwalificeerde om studenten met moeilijk gedrag en voortijdig schoolverlaten te beheren.


Constructieve sancties in Denemarken

Studenten die zich slecht gedragen worden constructief gestraft zodat ze de betekenis van de opgelegde straf begrijpen.Geen uitsluiting, vaak verkeerd begrepen en ineffectief, maar sessies die verband houden met hun slechte actie: we laten ze praten over wat de student of de leraar zou kunnen voelen wanneer ze niet gerespecteerd worden, dan doen we ze werken aan de emoties die hun gewelddadige reactie hebben veroorzaakt.

Meer radicale maatregelen: camera's in het Verenigd Koninkrijk, portaalkranen in de VS.

Sinds 2002 zijn op sommige Britse scholen camera's geïnstalleerd in klaslokalen, gangen, speeltuinen, maar ook in kleedkamers en toiletten. Normaal gesproken uit het zicht, waar vaak aanvallen plaatsvinden. Sommige leraren zijn zelfs uitgerust met een ingebouwde camera die ze kunnen activeren in geval van problematisch gedrag. Een manier om bewijsmateriaal te bewaren in geval van incidenten.

In de Verenigde Staten, sinds 1997 en de verspreiding van massale schietpartijen op scholen, zijn tal van maatregelen genomen, zoals de installatie van metaaldetectorportalen, de aanwezigheid van "schoolhulpofficieren", gewapende politieagenten, aanwezig in bijna 20% van de Amerikaanse scholen. In sommige staten zoals Utah, mogen leraren ook een pistool dragen. Een maatregel die Donald Trump graag zou willen generaliseren.

Lees ook Ziekenhuizen, bedrijven, scholen: we beginnen allemaal met meditatie!

How to Stop A Bully (Juli- 2020)


Deel Met Je Vrienden:

Babyblues: wat zijn de symptomen en hoe het te verlichten?

Maak een goede beweging om snel de dijen te verliezen!